Ανάκτηση δεδομένων – Αποθήκευση δεδομένων- Καλλιθέα

Στην Net On Cosmos – PCW.GR μπορούμε να ανακτήσουμε τα δεδομένα σας από σκληρούς δίσκους, συστοιχίες σκληρών δίσκων (RAID), USB Flash memory, CDROM, DVROM κ.α.

Net On Cosmos – PCW: Ανάκτηση δεδομένων (Data Recovery).

Η ανάκτηση δεδομένων είναι μiα πολύ εξειδικευμένη εργασία η οποία πρέπει να γίνεται μόνο από έμπειρους τεχνικούς. Η αποτελεσματικότητα και το κόστος της εξαρτάται από το αν και σε ποιό βαθμό είναι κατεστραμμένο το μέσο αποθήκευσης, δηλαδή αν το μέσο αποθήκευσης ή κάποιο τμήμα του έχει υποστεί ή όχι μηχανική ή φυσική καταστροφή.

Αν το μέσο αποθήκευσης δεν έχει υποστεί μηχανική ή φυσική καταστροφή και τα δεδομένα που περιέχει έχουν χαθεί λόγω διαγραφής τους ή προβλήματος λειτουργικού συστήματος (software errors, virus attacks), τότε η ανάκτηση τους είναι μια διαδικασία με συνήθως θετικά αποτελέσματα και σχετικά μικρό κόστος.

Αν όμως το μέσο αποθήκευσης έχει υποστεί μηχανική ή φυσική καταστροφή και παρουσιάζει μηχανική ή φυσική βλάβη σε κάποιο/α τμήμα ή μέρη του, τότε η ανάκτηση των δεδομένων είναι μια αρκετά δύσκολη και πολλές φορές ασύμφορη οικονομικά διαδικασία και εξαρτάται από το είδος της βλάβης, τον χρόνο της διαδικασίας ανάκτησης, το μέγεθος και τη σημαντικότητα των δεδομένων.

Net On Cosmos – PCW: Αποθήκευση δεδομένων (Data Backup)

Τα δεδομένα μας (αρχεία, φωτογραφίες, μουσική, κτλ) είναι πολύτιμα. Ενημερωθείτε με τη βοήθεια ενός έμπειρου τεχνικού μας, πώς να δημιουργείτε και να διατηρείτε ενημερωμένα αντίγραφα ασφάλειας των δεδομένων σας, χωρίς μεγάλο κόστος και φυσικά αυτόματα με χρήση κατάλληλων και αξιόπιστων προγραμμάτων.
Αν έχετε επιχείρηση με πολλούς υπολογιστές, ενημερωθείτε για τη διασφάλιση των δεδομένων σας με χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών και μεθόδων αποθήκευσης.

Συμβουλή 1η: Να διατηρείτε αντίγραφα των σημαντικών αρχείων σας σε παραπάνω από ένα μέσο αποθήκευσης (π.χ. σε δύο ξεχωριστούς σκληρούς δίσκους).

Συμβουλή 2η: Να διατηρείτε αντίγραφα των σημαντικών αρχείων σας σε φακέλους με διαφορετική ημερομηνία δημιουργίας.

Συμβουλή 3η: Αν ο υπολογιστής σας καθυστερεί στη λειτουργία του ή ακούτε κάποιο περίεργο θόρυβο στο εσωτερικό του, τότε είναι πολύ πιθανό ο σκληρός δίσκος να έχει πρόβλημα.
Εάν μπορείτε, δοκιμάστε αμέσως να πάρετε αντίγραφα των αρχείων σας σε ένα ξεχωριστό μέσο αποθήκευσης (π.χ. εξωτερικό σκληρό δίσκο) και στη συνέχεια απευθυνθείτε άμεσα σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό μας για να διασώσει τα αρχεία σας και να προχωρήσει στον έλεγχο και την αντικατάσταση του ελαττωματικού μέσου αποθήκευσης.

Comments are closed