Υποστήριξη δικτύου υπολογιστών

Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη στο δίκτυο υπολογιστών της εταιρεία σας?

Η εταιρεία Net On Cosmos – PCW.GR, παρακολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις στον χώρο των υπολογιστών και των δικτύων Η/Υ και διαθέτοντας εξειδικευμένο προσωπικό, μπορεί να καλύψει τις δικές σας απαιτήσεις στο δίκτυο υπολογιστών της εταιρείας σας.

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύου Η/Υ.

 • Σχεδιασμό και διαχείριση τοπικού δικτύου υπολογιστών (LAN).
 • Συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης δικτύου Η/Υ (Windows & MAC).
 • Προμήθεια, επισκευή ή αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Εγκατάσταση ή αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος & προγραμμάτων.
 • Εγκατάσταση κεντρικής λύσης Antivirus.
 • Εγκατάσταση τείχους προστασίας δικτύου υπολογιστών.
 • Εγκατάσταση και διαχείριση κεντρικού υπολογιστή (Domain Server)
 • Εγκατάσταση και διαχείριση κεντρικού e-Mail Server (Exchange).
 • Δημιουργία αυτόματων διαδικασιών αντιγράφων ασφάλειας (Data Backup).
 • Ανάκτηση δεδομένων λόγω διαγραφής τους ή ελαττωματικής λειτουργίας του μέσου αποθήκευσης.
 • Μεταφορά αρχείων και ρυθμίσεων από παλιούς σε νέους υπολογιστές.
 • Εγκατάσταση και διασύνδεση περιφερειακών συσκευών (Printers, Scanner, κ.α.)
 • Ρύθμιση και υποστήριξη προγραμμάτων αλληλογραφίας (Outlook, Thunderbird, κ.α.)
 • Εγκατάσταση σύνδεσης Internet (ADSL).
 • Αφαίρεση ιών και κακόβουλων προγραμμάτων.
 • Εκπαίδευση χρηστών.
 • Άμεση τεχνική υποστήριξη απευθείας στην έδρα του πελάτη, τηλεφωνικά  ή απομακρυσμένα.

Επικοινωνήστε με την Net On CosmosPC Workshop για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες μας.

Comments are closed