Εγκαταστάση Windows & Προγραμμάτων

Η Net On Cosmos – PCW.GR αναλαμβάνει την εγκατάσταση Windows & προγραμμάτων στον υπολογιστή σας, χωρίς κανέναν απολύτως κίνδυνο απώλειας των δεδομένων σας. Παρέχουμε γρήγορη και αποτελεσματική εργασία, με το μικρότερο δυνατό κόστος σε χρόνο και χρήμα για την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος και των εφαρμογών σας σε laptop ή desktop υπολογιστές.

Θέλετε να εγκαταστήσετε Windows ή αντιμετωπίζετε πρόβλημα με κάποιο πρόγραμμα στον υπολογιστή σας;
Προτού φωνάξετε τον γνωστό σας που “κάτι ξέρει” από υπολογιστές, σκεφτείτε:

 1. Η σωστή εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος είναι ο πιο βασικός παράγοντας για την απρόσκοπτη λειτουργία του υπολογιστή σας.
 2. Τα δεδομένα σας είναι πολύτιμα και δεν πρέπει ποτέ να ρισκάρετε την απώλεια τους ή την διαρροή τους από μη επαγγελματίες.

Υπηρεσίες εγκατάστασης Windows & Προγραμμάτων

 • Ασφαλή αντιγραφή και μεταφορά των δεδομένων σας και των ρυθμίσεών σας.
 • Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος Windows XP*, Vista, 7, 8 ή 10. *
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λειτουργικού συστήματος Server: (Windows 2003, 2008 ή 2012) σε εταιρείες ανάλογα με τις απαιτήσεις τους.
 • Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος MAC OS.
 • Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος Windows σε υπολογιστή MAC.
 • Εγκατάσταση όλων των απαραίτητων οδηγών (drivers) που διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του υπολογιστή και των περιφερειακών του
 • Εγκατάσταση προγραμμάτων αποφυγής ιών (antivirus), antispyware και εφαρμογών διαγραφής άχρηστων και ανεπιθύμητων αρχείων.
 • Εγκατάσταση εφαρμογών γραφείου. *
 • Εγκατάσταση κάποιων απαραίτητων εφαρμογών λειτουργίας του υπολογιστή, όπως προγράμματα εγγραφής δεδομένων ή αναπαραγωγής πολυμέσων.
 • Εγκατάσταση εφαρμογών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη.
 • Εφαρμογή των απαραίτητων ρυθμίσεων που διασφαλίζουν τη σωστή και γρήγορη λειτουργία του υπολογιστή.

* Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση των MS Windows, του πακέτου λογισμικού MS Office (Word,Excel κτλ) και όλων των διαθέσιμων εμπορικών προγραμμάτων είναι η κατοχή των αντίστοιχων αδειών χρήσης από τον πελάτη.

Comments are closed